• 12 kwietnia, 2020
  • Grzegorz Kobryń
  • 0

Firma Octacom dostarczyła sprzęt komputerowy w postaci Laptopów, komputerów typu All in
One wraz z oprogramowaniem. Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń, terminowo oraz z należytą
starannością.